Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 96223

Liikuthaan luonnossa

Pellon kunta

29.06.2019 - 06.07.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Aktiviteettien- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien kehittäminen.Tarkoituksena lisätä alueen vetovoimaisuutta monipuolisena kohteena sekä mahdollistaa eri lajien harrastamisen. Palveluvarustuksen ja ympäristön kehttämisellä pyritään turvaamaan riittävän laadukkaat palvelut ja viihtyisä toimintaympäristö alueella viihtymiseen ja harrastamiseen. Ritavalkean kehittämisessä tulee varmistua siitä, että alueen virkistysarvot säilyvät, harrastusmahdollisuudet monipuolistuvat, nykyiset reitistöt hyödynnetään monipuolisesti. Maakuntakaavan mukaisesti vapaa-ajan keskuksia kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota toiminnan ympärivuotisuuteen, painottaen erityisesti kesätoiminnan kehittämistä. Hankkeella parannetaan mahdollisuutta luonnon monimuotoisuuden kokemiseen, monipuoliseen luonnossa liikkumiseen, urheiluun sekä virkistäytymistä palveleviin toimintoihin. Maastopyöräreittien rakentamisessa hyödynnetään pääosin olemassa olevia reittejä sekä muotoutuneita polkuja, jolloin vaikutukset luontoon ja kulumiseen reiteillä kuljettaessa jäävät vähäisiksi. Toiminnan ohjaaminen merkityille alueille ja reiteille vähentää luontovaikutuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

96223

Aloituspäivämäärä

29.06.2019

Loppumispäivämäärä

06.07.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt