Hanke
Kehittämishanke - 86575

Liimaksi

Joensuun seudun LEADER-yhdistys ry

30.11.2018 - 01.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Joensuun seudun Leader ¿yhdistyksellä on useita rooleja alueensa kehittäjänä. Yksi rooli ja tehtävä on Leader-rahoituksen kanavoiminen, jota varten on Leader-toimintatapaan sisällytetty kunkin Leader-ryhmän kehyksestä varattu toimintaraha. Rahoituksen kanavoimisen lisäksi yhdistys pyrkii synnyttämään ja ylläpitämään positiivista pöhinää alueellaan. Pöhinä ei synny itsestään, se vaatii tekemistä ja eri toimijoiden yhteen saattamista. Yhdistyk-sen tehtävänä onkin toimia liimana eri toimijoiden välillä niin omalla alueella, valtakunnan tasolla kuin kansainväli-sestikin. Pöhinää voi syntyä erilaisilla opintomatkoilla, tapaamisissa, koulutuksissa tai sosiaalisessa mediassa. Pöhinä on yhteistyön tiivistämistä ja toimintaan sitouttamista eri menetelmin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

86575

Aloituspäivämäärä

30.11.2018

Loppumispäivämäärä

01.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt