Hanke
Paikallinen kehittäminen - 253087

LIKKA – Lisää kotimaista kalaa nuorten ja perheiden lautasille Päijät-Hämeessä

ProAgria Etelä-Suomi ry

27.06.2023 - 30.10.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lisää kotimaista kalaa nuorten ja perheiden lautaselle Päijät-Hämeessä -hanke on suunnattu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja sitä toteutetaan ensisijaisesti yhteistyössä koulujen kotitalouden opettajien kanssa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä, joka edistää yläkoulujen kotitalouden opetukseen sisältyvää kalan käyttöä ja kalatietoutta. Myös opettajien osaamisen tukeminen ja vahvistaminen lisää kalan käyttöä kotitalouden opetuksessa. Hankkeessa innostetaan koululaisia kalastamaan ja tehdään alueellista kalastustoimintaa ja paikallisia osakaskuntia tutuksi. Tavoitteena on tuoda esiin myös kalatalousalan koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia nuorille sekä kala-aiheisen materiaalin lisääntymistä heidän seuraamillaan somealustoilla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen alueella toimivien yläkoulujen kanssa, Lahden Kotitalousopettajat ry:n, Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueen osakaskuntien sekä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Hankkeen avulla halutaan lisätä nuorten kiinnostusta kotimaista kalaa, kalaruoan valmistamista ja kalastusta kohtaan. Kalatietoa jaetaan myös oppitunneille osallistuvien oppilaiden vanhemmille. Sosiaalinen media vaikuttaa merkittävästi nykynuorten elämään. Se tarjoaa heille kanavan viestiä, jakaa mielipiteitä, luoda verkostoja ja kuluttaa sisältöä. Nuoret hakevatkin tietoa pääsääntöisesti sosiaalisen median kautta. Hankkeessa toteutettavan kilpailun kautta toivotaan nuorten tuottamaa materiaalia sosiaaliseen mediaan myös tästä aiheesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

253087

Aloituspäivämäärä

27.06.2023

Loppumispäivämäärä

30.10.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Paikallinen kehittäminen

Alatoimenpide

3.1 Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Paikalliset kehittämishankkeet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt