Hanke
Paikallinen kehittäminen - 248935

LIMASKAREHU – kirjolohen poikasrehu pikkulimaskasta

Luonnonvarakeskus

30.06.2023 - 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tämän hankkeen lähtökohtana on alunperin Kalankasvatus Vääräniemi Oy:n idea kasvattaa yhtiön Oudonjoen laitoksen purkuvesien ravinteilla paikallista pikkulimaskaa (Lemna minor) ja lisätä sitä rehuun proteiinilähteeksi. Kasvatusta ja prosessointia on tehty Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin osittain rahoittamassa ja Luonnonvarakeskuksen toteuttamassa Rehulimaska-hankkeessa, joka päättyi 30.9.2022. Perusajatuksena oli tuontisoijan korvaaminen kotimaisella kasviproteiinilla. Hankkeessa suunniteltiin laskennallinen rehuresepti. Limaskavalmisteen valmistusmenetelmä perustuu fermentointiin, jossa maitohappobakteerien avulla muokataan pikkulimaskaa rehuraaka-aineeksi paremmin sopivaan muotoon. Valmistusprosessi käy esimerkkinä kiertotaloudesta, koska limaskankasvatukseen käytetään kalaviljelylaitoksen ravinnepäästöjä. Niillä kasvatettu limaska palautetaan rehun muodossa taikaisin kaloille. Prosessin voi ajatella lisäävän tuotannon kestävyyttä ja edistävän paikallisten raaka-aineiden hyödyntämistä ja yhteistyötä. Tämän hankkeen päätavoitteena on suunnitella ja valmistaa kalanrehua limaskavalmisteesta ja kokeilla rehun toimivuutta kirjolohen poikasilla. Toinen tavoite on tutkia uuden kainuulaisen, perkeistä valmistetun kalaöljyvalmisteen ominaisuuksia ja arvioida sen soveltuvuutta rehun raaka-aineeksi. Se toimii myös kosmetiikan raaka-aineena.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

248935

Aloituspäivämäärä

30.06.2023

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Paikallinen kehittäminen

Alatoimenpide

3.1 Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Paikalliset kehittämishankkeet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt