Hanke
Kehittämishanke - 177276

Linkki

Virtain 4H-yhdistys r.y.

02.01.2022 - 20.05.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kehittää Virtain malli työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksesta, malli joka kulkee nuoren askeleissa mukana yläkoulun ja toisen asteen ajan, jonka jälkeen hän parhaassa tapauksessa jää paikkakunnalle yrittäjäksi. Tavoitteena jalkauttaa hankkeen toimintoja ja malleja myös muille paikkakunnille. Hankkeen avulla haluamme madaltaa nuorten osallistumiskynnystä entisestään. Hankkeen toimintojen kautta nuorten yrittäjyyden tukeminen ja näin ollen myös uudenlaisten urapolkujen tukeminen on tarkoituksenmukaista. Vastataksemme Sitrankin ennustamaan trendiin, jossa uuden oppimisen, luovuuden, kokonaisuuksien hahmottamisen ja taitojen merkitys kasvaa entisestään, tulee meidän antaa nuorille mahdollisuus innovatiivisuuden, luovan ajattelun ja yrittäjämäisen toiminnan edistämiseen. Viemme työelämä- yrittäjyys ja talouskasvatuksen sinne missä nuoret ovat, kouluille, näin vastaamme nuorten suurimpaan esteeseen, ajanpuutteeseen, yrittäjyyteen ryhtymisessä. Luomme täysin uudenlaisin tavan olla yhteydessä nuorten kanssa, sitouttaa ja osallistaa heitä toimintaan, heidän kanavissa, heidän aikataulussa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

177276

Aloituspäivämäärä

02.01.2022

Loppumispäivämäärä

20.05.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt