Hanke
Investointihanke - 275975

Linnamaja – Retkimelonnan tukikohta

Mikkelin Melojat r.y.

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Mikkelin Melojilla on halu kehittää melontamatkailua ja lajin monipuolista harrastamista Mikkelissä. Melojien mökistä, Linnamajasta kehitetään retkimelonnan tukikohta parantamalla olosuhteita, hankkimalla melontakalustoa, kehittämällä mökin vuokraustoimintaa ja järjestämällä melontaretkeilyyn liittyvää kurssitoimintaa. Hanke toteutetaan Mikkelissä Ukonselän rannalla sijaitsevalla kiinteistöllä. Hankkeen hyödynsaajat ovat Mikkelin Melojien jäsenet, alueen asukkaat ja palvelun tarjoajat ja melontaretkeilystä kiinnostuneet. Linnamajan tontti on hankittu seuralle vuona 1949. Linnamajan nykyinen mökki on rakennettu pääosin talkoilla ja palkkatukityöllä v. 2004-2006. Lopputarkastus on pidetty v. 2008. Haettavalla hankkeella uusitaan heikkokuntoiset terassit ja kulkuväylät rantaan, rakennetaan uusi varasto ja pintakäsitellään mökkirakennus. Hanke on kaksivuotinen ja toteutetaan vuosien 2024-2025 aikana seuran omana työnä. Hankkeen tavoitteena on 1) kunnostaa Mikkelin Linnanmaja seuran retkimelonnan tukikohdaksi 2) lisätä seuran jäsenten liikkumista meloen 3) edistää seuraväen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä 4) parantaa alueen asukkaiden mahdollisuuksia harrastaa melontaa 5) lisätä alueen asukkaiden ja palvelun tarjoajien yhteistyötä 6) kehittää mökin vuokraustoimintaa melonnan ja retkeilyn lisäämiseksi Hankkeen varsinainen kohderyhmä on seuran nykyiset ja uudet jäsenet, erityisesti nuoret ja perheet. Välilliset kohderyhmät ovat alueen palvelun tarjoajat ja asukkaat. Hankkeen tukoksena Linnamajasta tulee seuraväen ja alueen asukkaiden kohtaamispaikka. Mökki palvelee seuran melontaretkien tukikohtana. Seuralla on mahdollisuus järjestää mökille ohjattuja melontaretkiä ja kurssitoimintaa. Hankkeen vaikutus on jäsenille monipuolistuneina mahdollisuuksina käyttää mökkiä. Seuran johtokunta seuraa hankkeen etenemistä. Tuloksista tiedotetaan seuran kotisivuilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

275975

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt