Hanke
Investointihanke - 257270

Liperin pohjois- ja keskiosan vesihuollon varmistaminen ja automaation hyödyntäminen vesihuollossa.

Käsämän Vesiosuuskunta

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Automaation lisäämisen kautta osuuskunta valvoo jatkossa automaatiojärjestelmästä etänä ottamoiden toimintaa, laitteiden käyttäytymistä sekä saa suoraan laitoshoitajalle hälytykset prosessin mittausarvojen muutoksista sekä laitteiden toimintahäiriöistä. Lisäksi automaatioon liitetään murtovalvonta kaivoille sekä laitetilaan. Murtovalvontaa tehostetaan myös lisäämällä laitokselle kameravalvontajärjestelmä. Uusi automaatiojärjestelmä mahdollistaa myös prosessin valvonnan lisäksi automaattisen toiminnan raportoinnin ja raporttihistorian tallentamisen. Uuden automaatiojärjestelmän yhteydessä laitokselle toteutetaan valokuituyhteys, toimintavarman internetyhteyden varmistamiseksi. Automaatiojärjestelmän valinnassa huomioidaan mahdollinen yhteensopivuus tai vähintään tietojen siirrettävyys Liperin kunnan vesilaitoksella olevaan automaatiojärjestelmään. Hankkeessa lisätään laitokselle suojarakenteilla varustettu kiinteä varavoimakone, joka käynnistyy automaattisesti sähkökatkosta. Laitokselle tulee uusi selainpohjainen automaatiokeskus, jota voidaan käyttää joko laitoksella tai selaimen kautta etänä. Saneerauksen yhteydessä laitokselle uusitaan ja lisätään mittausinstrumentointia, jotta uuden automaatiojärjestelmän kautta pystytään valvomaan käsitellyn verkostoon johdettavan veden laatua reaaliaikaisesti (virtaama, pH, paine, lämpötila) ja varmistamaan hyvä palvelutaso jatkuvasti ja reagoimaan heti mahdollisiin mittausten hälyttämiin muutoksiin. Sähkö- ja automaatiojärjestelmän saneerauksen jälkeen, laitos vastaa toimintavarmuudeltaan ja käytettävyydeltään hyvää nykyaikaista kunnallista vedenkäsittelylaitosta, jossa toimintaa valvotaan reaaliaikaisesti ja jossa on varauduttu erilaisiin poikkeustilanteisiin, kuten sähkökatkokset, vedenlaatumuutokset ja asiaton liikkuminen laitosalueella

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

257270

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Vesihuoltoinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt