Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 204811

Liperin Yhteisötalo hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäjänä

Pienten koulu ry

31.12.2022 - 26.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pienten koulu ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kunnan ikäihmisten hyvinvointia ja luoda heille virikkeellinen toiminta-ja kokoontumisympäristö, sekä kehittää paikallisyhdistysten välistä yhteistyötä tarjoamalla yhdistysten käyttöön toimitilat käytöstä poistetussa koulurakennuksessa. Pienten koulu yhdistys hallinnoi Yhteisötalon toimintaa osa-aikaisen toiminnanjohtajan johtamana. Varsinainen toiminta on käynnistynyt vuoden 2021 aikana; kokous-, kokoontumis- ja harrastetilat saadaan osittain käyttökuntoon hankekaudella 15.6.2021- 31.12.2022 saadun rahoituksen turvin, mutta toimintaedellytysten edelleen kehittämisen kannalta on välttämätöntä saada lisärahoitus hankekaudelle 1.1 - 31.12.2023. Rahoituksen avulla on tarkoitus hankkia Yhteisötalon piha-alueelle noin 15 henkilön grillikota, Hermannin salin näyttämöverhot sekä turvalliset portaat näyttämölle. Pienten koulu ry:n jäsenyhdistysten määrä on kasvanut nykyisellä hankekaudella jo yli 20:n ja tarve toiminnan kehittämiseen edelleen on todettu.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

204811

Aloituspäivämäärä

31.12.2022

Loppumispäivämäärä

26.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt