Hanke
Kehittämishanke - 62973

Lisää liikettä kokeilemalla

Etelä-Savon Liikunta ry

28.02.2018 - 14.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen kuvaus Lisää liikettä kokeilemalla- hanke Lisää liikettä kokeilemalla- hanke pohjautuu kokeilujen kautta lisääntyvään liikkeeseen. Hanke toteuttaa kahta keskeistä uudenlaisen kehittämisen ajatusta: living lab-ideaa ja kokeilukulttuuria. Living lab-toiminta tarkoittaa käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa, jossa käyttäjät itse tuottavat ongelmiinsa sopivia ratkaisuja. Kokeilukulttuuri taas tarkoittaa sitä, että syntyneitä ideoita kokeillaan jo kehittelyvaiheessa nopeasti ja pienellä budjetilla tai olemassa olevin resurssein. Tarkoituksena on järjestää eri tahojen kanssa innostavia ideointihetkiä, jossa kerätään toiveita ja ideoita liikkumisen lisäämiseksi. Parhaat ideat laitetaan välittömästi kokeiluun ja onnistuneet toteutukset kerrotaan heti eteenpäin ja voidaan laittaa käytäntöön myös muualla. Tarkoituksena on myös löytää ja innostaa henkilöitä, joita liikunta ei ole ennen säväyttänyt! Miksi tämä hanke? Kuntien mahdollisuudet liikunnan järjestämiseen ja tukemiseen ovat oleellisesti heikentyneet viime vuosien aikana. Tämä on lisännyt eriarvoisuutta asukkaiden mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa. Keskusteluissa kuntien liikuntaihmisten kanssa on tullut esille, että sportti-hankkeen avulla voitaisiin saada korjausta aikaan kylien ja maaseudun liikuttamisessa innostavalla tavalla. Hanke lisää yhteistyötä kaikkien paikallisten toimijoiden välillä. Hankkeen avulla koulutetaan nuoria ja järjestetään erilaisia tapahtumia, jotka jäävät pysyviksi käytänteiksi hankkeen loputtua. Tavoitteena onkin löytää maaseudun ihmisten ideoista toimintatapoja, joita voidaan käyttää vuosittain hankkeen jälkeenkin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

62973

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

14.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt