Hanke
Kehittämishanke - 294574

Lisää lumoa

ProAgria Länsi-Suomi ry

- 29.09.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lisää lumoa -hankkeella vastataan luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen ja annetaan hankkeeseen osallistujille tietoa ja taitoja lisätä lumoa omilla arkipäiväisillä toimilla. Hankkeen päätavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta välittämällä tietoa parhaista kunnostusmenetelmistä ja innostamalla perinnebiotooppien hoitoon. Tavoitteena on myös saada lisää osaavia tekijöitä luonnonhoitotöiden pariin ja saama ihmiset ymmärtämään luonnon ja luonnonhoidon potentiaali. Tavoitteina on tuoda esille luonnon monimuotoisuuden tärkeys ja lisätä ihmisten luontokokemuksia, hyötyliikuntaa, yhteisöllisyyttä sekä lähimatkailua. Perinteisen maatalouden muokkaamat maat, perinnebiotoopit, ovat lajirikkaimpia elinympäristöjä ja samalla uhanalaisimpia. Perinnebiotooppien hoito ja kunnostaminen ovat erityisen tärkeitä, sillä perinnebiotoopeilla elää noin neljännes uhanalaisesta lajistostamme. Viime vuosina on havaittu osaavien tekijöiden puute perinnebiotooppien kunnostuksessa. Tekijöitä on vähän ja usein tekijöiden taustakoulutuksessa ei ole otettu huomioon perinnebiotooppien kunnostusta. Vieraslajien lisääntyminen tien pientareilla on lisännyt haasteita tiealueiden kunnossapitoon. Vaikka luontokanto on maailmanlaajuinen haaste, toimet sen pysäyttämiseksi ovat usein paikallisia. Asukkaat, yritykset ja kunnat kaipaavat konkreettisia esimerkkejä, miten omalta osaltaan luontokatoa voi torjua. Lähiympäristön parempi hyödyntäminen, sen tuotteistaminen lähimatkailua varten ja luontoarvoista oppiminen ovat jokapäiväisiä tekoja paremman huomisen eteen. Hankkeen tuotepaketteina ovat lumon tuotteistaminen, perinnebiotooppikoulutukset sekä tyhy-pilottipäivät. Tuotteistamispaketti sisältää osion, joka jakaa tietoa luonnon monimuotoisuuden edistämismahdollisuuksista. Perinnebiotooppikoulutuksissa opastetaan luonnon monimuotoisuuden kunnossapitoon ja hoitotoimenpiteisiin. LUMO-Tyhy-päivillä yhdistetään työkykyä ja luonnon monimuotoisuutta ylläpitävää toimintaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

294574

Loppumispäivämäärä

29.09.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Ympäristö- ja ilmastokoulutushanke

Toimenpiteen tyyppi

Koulutushankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus maaseudun toimijoille

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt