Hanke
Kehittämishanke - 193597

Lisää Luomua Lappiin tiedonvälityshanke

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

31.08.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Luomutuotanto on lisääntynyt Suomessa vakaasti koko 2010-luvun ajan, ja kasvun arvioidaan jatkuvan. Luomu-tuotanto kiinnostaa tuottajia sekä talouden, että ekologisuuden takia. Vuonna 2018 Suomessa koettiin varsinainen luomubuumi, kun lähes 500 tavanomaista maatilaa päätti siirtyä luomu-tuotantoon. Lapissa luomuun siirtyi vain muutama tila vuonna 2018. Uusista luomutoimijoista huolimatta lapin luomutilojen määrä on viime vuosina vähentynyt. Nyt uutta ohjelmakautta kohti mentäessä on todella tärkeää saada Lappilaiset toimijat näkemään luomutuotanto varteenotettavana vaihtoehtona kannattavuuden parantamisessa. Lisää luomua Lappiin -hankkeessa välitetään luotettavaa tietoa luonnonmukaisesta tuotannosta ja sen hyödyntämisestä. Tiedon jakaminen jalostuu edelleen kohderyhmien osaamiseksi, uusiksi ideoiksi ja näkemykseksi luonnonmukaisen tuotannon mahdollisuuksista Lapin maakunnan alueella. Kun tietämys taloudellisesti kannattavasta vaihtoehdosta tuottaa elintarvikkeita lisääntyy, lisääntyy myös luomutuotteiden määrä Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

193597

Aloituspäivämäärä

31.08.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt