Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 92143

Lisäarvoa kotikosteikosta

Turun ammattikorkeakoulu Oy

04.03.2019 - 14.10.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja säilyttäminen, ravinteiden pidättäminen, sekä virkistyskäyttö- ja maisema-arvojen kasvattaminen perustamalla kosteikkoja Ravakka ry:n toimialueella. Toteutus tapahtuu kosteikkojen suunnittelun ja rakentamisen ohella myös neuvonta- ja suunnitteluapuna kaikille asiasta kiinnostuneille tahoille. Kosteikkojen laajuus, toteutustapa ja ensisijainen tarkoitus voi vaihdella, eikä kohteen tarvitse toteuttaa tukiohjelman ei-tuotannollisten investointien vaatimusta 0,5 % pinta-alaa valuma-alueesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

92143

Aloituspäivämäärä

04.03.2019

Loppumispäivämäärä

14.10.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt