Hanke
Kehittämishanke - 206447

Lisäarvoa maatilayrityksille datasta ja sen hallinnasta: dataosuuskunnan merkitys ja konseptin luominen yhteistyössä maatilayritysten kanssa

Luonnonvarakeskus

31.10.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tulevaisuuden maatalousyrittäjän toimintamalli eroaa nykyisestä voimakkaasti ja se perustuu tuotannon ohella myös tuotannosta syntyvään dataan, sen hallintaan ja datan tuottamaan arvonlisään. Arvonlisän jakautuminen reilusti kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden välillä on yksi suurimmista haasteista toimialalla. Maatalousyritysten rooli elintarvikeketjun datalähteenä on jo nyt merkittävä. Tuotannosta kertyvä data ja sen parempi hyödyntäminen edistävät hiilineutraalisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ratkaisuja. Maatalousyritysten dataosuuskunta on tulevaisuuden ratkaisu alkutuotannosta saatavan datan hallintaan ja jatkojalostamiseen. Hankkeen tulokset ovat skaalattavissa kaikille tuotantosuunnille ja alkutuotannon prosesseihin. Dataosuuskunta -hanke vahvistaa alkutuotannon taloudellista asemaa ja jatkuvuutta entistä haastavammassa toimintaympäristössä. Dataan perustuvan liiketoiminnan ja koulutuksen kehittäminen on valtakunnallisesti tärkeää ja hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä koko maassa. Hanke on julkinen siinä tuotettujen uusien ideoiden, avausten ja konseptien osalta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

206447

Aloituspäivämäärä

31.10.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Valtakunnallinen hanke

Ajankohtaista hankkeesta

 

 

***

Dataosuuskunta -hanketta esiteltiin SARKA -messuilla Seinäjoen ammattikorkeakoulun osastolla 27.01.2023 –28.01.2023. Esittelijänä hankkeen tutkija SeAMKista Jussi Ylinen.

***

Osallistuimme OKRA-maatalousnäyttelyyn 6-7.7.2023 klo 9-17. Olemme Luken osastolla nro 62 Okran sisähallissa (F).

Terhi Latvala esitteli torstaina 6.7.2023 hankkeen asiantuntijahaastatteluiden näkemyksiä maatalouden dataekosysteemistä ja sen mahdollisuuksista. Perjantaina Pasi Suomi jatkoi esittelyä ja oli haastateltavana MMM:n osastolla klo 12.30 ’Mitä on yhteisöllinen datan hallinta?’ .  

***

Dataosuuskunta -hankkeen koulutustilaisuuksia markkinoitiin SARKA -messuilla Seinäjoen ammattikorkeakoulun osastolla 26.-27.01.2024. Esittelijänä hankkeen tutkija SeAMKista Jussi Ylinen.

***

Markkinapäivä TransFarm – Viljatavastia, Markkinapäivä Hampputehtaalla 16.03.2024, Pasi Suomi esitti ’Verkostoitunut toimintatapa ja datatalous maataloudessa’ tilaisuudessa tuottajille

Datatalous tulee maatiloille -webinaari 12.01.2023, Jyväskylä, esittäjä Pasi Suomi; alkaa tallenteen kohdasta 11:09)

Tuottajaorganisaatiot: Lisää yhteistyötä – lisää kannattavuutta tuottajille: webinaari ja verkostoitumistilaisuus 22.3.2023 Tampere, esittäjä Terhi Latvala ’Maatalouden datan yhteiskäyttö – esimerkkejä ulkomailta’, esitysdiat

Hankkeen webinaari ”Kuulumisia maatalouden data-avaruuskehityksestä” (tekstitetty tallenne, SeAMK ja Luken youtube -kanavalla), 20.4.2023

Data-avaruus ja datan muuttuva sääntely maatalouden toimialalla, (tekstitetty tallenne Luken youtube-kanavalla),  hankkeen ohjausryhmän jäsen Marko Turpeinen, 1001LAKES 20.04.2023

Lyhyt Dataosuuskunta –hankkeen esittely (tekstitetty tallenne), Terhi Latvala

Yhteisöllinen datan hallinta ja datan luvitus (tekstitetty tallenne), Pasi Suomi ja Katariina Pussi

Viljelijäwebinaari: Suomalaisen maanviljelyn tulevaisuus 13.06.2023, esittäjä Terhi Latvala, esitysdiat

Agriventure2023, 7.6.2023 klo 15 – 15.45 ÄlyAgri – Maatalousyrittäjän data, kenen se on?, keskustelijana Pasi Suomi 

Mikä on dataosuuskunta ja miten siitä tehdään uutta liiketoimintaa? 31.10.2023 (tekstitetty tallenne, SeAMKin ja Luken kanavilla) Tilaisuuden materiaali.

Maataloustieteen Päivät 2024 posteriesitys, Terhi Latvala, abstrakti pdf-sivu 275

Hankkeen webinaari: Keskeiset päätökset dataosuuskunnan perustamisessa 17.1.2024, PI-johtamiskoulun toimitusjohtaja Pauli Keränen kertoi, mitä päätöksiä osuuskunnan perustamisen yhteydessä tulee tehdä menestyksekkään toiminnan käynnistämiseksi. (tekstetetty tallenne Luken ja SeAMkin youtube -kanavilla) Tilaisuuden materiaali.

Tuottajaorganisaatiot: Tuottajaorganisaatioiden tapaaminen 13.2.2024 Tampereella, Pasi Suomi, Jaana Sinipuro ja Liisa Pesonen kertoivat maatalouden data-asioiden uusimmista tuulista. Keskustelua juonsi ViljaTavastian Eero Kovero.

Yhteisöllinen datanhallinta uuden liiketoiminnan mahdollistajana -webinaariin ja keskustelu, 13.3.2024 (tekstitetty tallenne tulossa toukokuun alussa)

  • Skenaario: ’Datasta ansaintaa’; projektipäällikkö Jussi Ylinen, SeAMK
  • Maatilan oma data ja meidän data, erikoistutkija Liisa Pesonen, Luke
  • Verkostoitunut toimintatapa ja datatalous maataloudessa, tutkija Pasi Suomi, Luke
  • Vaihtoehtoja maatilojen organisoitumiseen yhteiseen datanhallintaan, erikoistutkija Terhi Latvala, Luke
  • Maatalouden reilun datatalouden sääntökirja, erikoistutkija Liisa Pesonen, Luke
  • Keskustelu: Data maatilojen yhteisenä omaisuuseränä ja sen hyödyntäminen liiketoiminnassa. Keskustelun vetäjä Jyrki Kataja, Jamk.

’Dataosuuskunta pitäisi viljelijän puolta – maatilojen datasta povataan uutta tulonlähdettä, mutta heikko neuvotteluasema uhkaa yksittäistä tuottajaa’, 2.2.2023, Pasi Suomi Luonnonvarakeskus.

””Maatalousyritysten dataosuuskunta on yksi mahdollinen ratkaisu alkutuotannosta saatavan datan hallintaan ja jatkojalostamiseen”, Suomi sanoo. Dataosuuskunnassa tai tuottajaorganisaatiossa jokaisella tuottajalla olisi oma data hallussaan ja he luvittaisivat dataansa yhteisesti sovituilla tavoilla osuuskunnan yhteiseen käyttöön. Osuuskunta voi muodostaa isoja tietoeriä, joita voidaan tarjota elintarviketeollisuudelle tai esimerkiksi vientitoimijoille. Muutokseen lähdettäessä on ymmärrettävä kansainvälinen kehitys ja maatalouden digitalisaation tuomat mahdollisuudet, Suomi sanoo.

Lue koko artikkeli Maaseudun Tulevaisuudesta (vain tilaajille)

***

Maaseudun Tulevaisuus 17.6.2023.

’Maatalouden menestysresepti: Viljelijöille lisää keskinäistä yhteistyötä – riskienhallintaa, ennakointia ja markkinaosaamista on terästettävä’

Maatalouden datasta povataan viljelijöille tulojen lähdettä tulevaisuudessa. Miten tiedolla voi tehdä rahaa? Dataan perustuva ruuan jäljitettävyys ja tuotetieto alkutuotannosta lähtien tuovat kilpailuetua vientimarkkinoilla, sanoo erikoistutkija Terhi Latvala.

Sen avulla voidaan valmistaa lisäarvotuotteita, mikä hyödyttää koko ketjua, myös viljelijää. Lukessa visioidaan tuottajien dataosuuskuntia. Silloin viljelijä ei jäisi yksin neuvottelemaan suurten pelurien kanssa. Dataosuuskunnassa jokaisella tuottajalla olisi oma data hallussaan ja he luvittaisivat dataansa yhteisesti sovituilla tavoilla osuuskunnan yhteiseen käyttöön. Osuuskunta voi muodostaa isoja tietoeriä, joita voidaan tarjota elintarviketeollisuudelle tai esimerkiksi vientitoimijoille.

Lue koko artikkeli Maaseudun Tulevaisuudesta (vain tilaajille)

 

Automaatioväylä: Ruokaketjun datasato odottaa korjaajaansa

Datasta on kehittymästä maatalousyrittäjille samanlainen arvokas hyödyke kuin maito tai kaura. Sitä luvitetaan palvelutuottajille, jotka tarjoavat maatalouden jalostettua ja rikastettua dataa palveluina asiakkailleen…. , Kirjoittaja Jukko Nortio, 14.12.2023 Automaatioväylä -lehteen

Dataosuuskunnat vahvistavat tuottajien asemaa, kirjoitukseen haastateltu Terhi Latvala, Luke

Maataloustuottajat selvittävät dataosuuskunnassaan, mitä dataa he voivat tarjota markkinoille, kenelle dataa tarjotaan nyt ja tulevaisuudessa ja millä ehdoilla dataa toimitetaan ja miten datan arvoa voidaan nostaa…. Kirjoittaja Jukko Nortio, 14.12.2023 Automaatioväylä -lehteen

Kirjoittajat: Katariina Pussi, Pasi Suomi, Liisa Pesonen ja Terhi Latvala

Vuonna 2030 maatalousyrittäjän toimintamallin ennakoidaan perustuvan yhä enemmän tuotannon ohella myös tuotannosta syntyvään dataan ja sen hallintaan. Erilaisten digitaalisten ratkaisujen lisääntyessä, dataa kerätään maatiloilla entistä enemmän. Älymaatalous, eli digitaalisten järjestelmien ja työkalujen hyödyntäminen maatilan johtamiseksi ja sen toiminnan perustamiseksi dataan ja tietoon, on käsitteenä jo monelle tuttu. Älymaatalouden tiekartan visiossa maatilayritykset tunnistavat olevansa osa datatalouden ekosysteemiä, jossa toimintaympäristöön luodaan yhteistä tilannetietoisuutta ja ennakoitavuutta datan avulla.

Älymaatalouteen perehtyminen kiinnostaa enenevässä määrin erityisesti nuoria viljelijöitä, jotka haluavat tehdä työtä ympäristön parhaaksi ja todentaa työnsä vaikutukset datalla.

Lue koko kirjoitus Maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksen 2023 Erityisteemoista sivulta 76 lähtien .

Maatalouden data-avaruuden äärellä

Epanet -blogi ja Puheenvuoro on julkaistu Ilkka-Pohjalainen -lehdessä 28.11.2022 Terhi Latvala

 

Datatalous tulee osaksi kestävää ja menestyvää maataloutta

@seamk -verkkolehdessä  31.03.2023 ja SeAMKin Uutiset -sivulla 11.04.2023 Jussi Ylinen

 

Ruutuvihosta maatilojen yhteisölliseen datanjakoon

Epanet -blogi ja Puheenvuoro on julkaistu Ilkka-Pohjalainen -lehdessä 26.3.202 Terhi Latvala

 

Dataosuuskunnan liiketoimintamalli herätti aktiivista ajatuksenvaihtoa

@seamk -verkkolehdessä  14.12.2023 ja SeAMKin Uutiset -sivulla 17.11.2023 Jussi Ylinen

 

Dataosuuskunta-hanke kartoittaa viljelijöiden dataosaamista kyselyllä

SeAMKin Uutiset -sivulla 26.3.2024, Jussi Ylinen

Hankkeen yhteyshenkilöt

4 jäsentä