Hanke
Kehittämishanke - 29397

Lisäpotkua Porosta

Suomussalmen kunta

31.07.2016 - 18.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa uudenlaiseen, tämän päivän mahdollisuuksiin nojaavan poroyrittäjyyden tarjoamia mahdollisuuksia. Esiselvityshankkeella valmistellaan koko poronhoitoaluetta koskevaa kehittämistyötä, joka aloitetaan alueelta, jossa tilanne on kiperin. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alue toimii esiselvityksen kautta laboratoriona, jossa tehtävän kartoituksen pohjalta voidaan rakentaa koko poronhoitoaluetta hyödyntäviä toimintamalleja. Kartoitus tehdään asiantuntijoiden tuella suoritetuin kyselyin sekä tupailloissa käydyin ideoinnein ja asiantuntijakeskusteluin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29397

Aloituspäivämäärä

31.07.2016

Loppumispäivämäärä

18.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt