Hanke
Kehittämishanke - 200112

LISO – Luota itseesi, sinä osaat!

Isonkyrön 4H-yhdistys ry

30.04.2022 - 30.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kyrönmaan 4H-yhdistys toteuttaa Luota itseesi – sinä osaat! hankkeen, jonka tavoite on lisätä alueen nuorten työllistymistaitoja ja yrittäjyyskasvatusta erilaisin koulutuksin. Hankkeen avulla työllistetään nuoria erilaisiin keikkaluontoisiin töihin yksityis- ja yritysasiakkaiden palvelutarpeisiin. Hankkeessa myös kehitetään Digitaalista työvälitystoimintaa ja sen käyttöönottoa nuorten työllistämisen apuna sekä sen markkinointia niin nuorille kuin asiakkaille. Hankkeen kohderyhmä on 6-28 vuotiaat lapset ja nuoret. Hankkeessa järjestetään alueen nuorille työllisyyskasvatusta, yrittäjyyskoulutusta ja koulutusta oman yrityksen markkinointiin sekä työllistetään alueen nuoria erilaisiin työtehtäviin. Hankkeella pyritään vaikuttamaan isokyröläisten lasten ja nuorten asenteisiin. Hankkeessa luodaan nuorille edellytyksiä matalan kynnyksen yrittäjyyteen sekä kehitetään nuorten työelämävalmiuksia. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää 4H-toiminnan kautta tarjottavia polkuja työllisyyteen. Alle 12-vuotiaille lapsille hankkeen teemaa tuodaan esille tekemällä oppimisen kautta, ahkeruuteen ja omiin kykyihin luottamiseen kannustamalla ja näin kasvattamalla työllisyystaitoja ja yrittäjämäistä asennetta jo pienestä pitäen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

200112

Aloituspäivämäärä

30.04.2022

Loppumispäivämäärä

30.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt