Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 236136

Lohimestan kalankäsittelytilojen rakentaminen

Lohimesta Oy

04.04.2023 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Rakennetaan kalan- ja ravunkäsittelytilat oman saaliin käsittelyyn ja jatkojalostukseen. Käsiteltävät lajit ovat vieraslajeja tai vajaasti hyödynnettyjä. Hankittavat tilat ja laitteet sopeuttavat yritystoimintaa alan kausiluontoisuuteen. Kustannustaso on selvitetty, joten kustannusarvio perustuu tämänhetkiseen todelliseen kustannustasoon. Kilpailutus tehdään hankkeen edetessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

236136

Aloituspäivämäärä

04.04.2023

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt