Hanke
Kehittämishanke - 57833

Lomaseutu #365

Kehittämisyhtiö Witas Oy

31.12.2017 - 18.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään pohjoisessa Keski-Suomessa toimivien matkailu- ja ohjelmapalvelualan mikroyritysten liiketoimintaa ja yhteistyötä. Hankkeen kohderyhmänä ovat koti- ja ulkomaiset vapaa-ajan ja ryhmämatkailijat. Tavoitteena on yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden parantaminen, erityisesti sesongin ulkopuolisten aikojen myyntiä vahvistamalla. Hankkeessa kehitetään yritysten yhdessä ja erikseen tarjoamia palveluja sekä niistä viestimistä. Näillä toimilla vahvistetaan alueen matkailuelinkeinoa ja vetovoimaa sekä tuetaan välillisesti alueen muiden yritysten asiakasvirtojen kehittymistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

57833

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

18.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt