Hanke
Kehittämishanke - 215747

Lopen Räyskälän ilmailukeskuksen päärakennus

Räyskälä-Säätiö sr

26.10.2022 - 31.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lopen Räyskälän Ilmailukeskuksen päärakennuksen selvityshanke. Hankkeen tarkoituksena on selvittää uuden päärakennuksen toiminnalliset tarpeet, laajuus, rakentamisen kustannukset, toteutuskelpoisuus sekä rahoitusvaihtoehdot. Selvityshanke tehdään aikavälillä 14.10.2022-30.6.2023. Kehittämisen toimenpiteet aikataulutettuna: 26.10.-31.12.2022 Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan tilaohjelma matkailun, tapahtumien sekä ilmailun tarpeiden perusteella. Selvityksen yhteydessä tehdään luonnossuunnittelu rakennukselle ja sen pohjalta laaditaan rakennusosa-arvio kustannusten selvittämiseksi. 1.1.-31.3.2023 Toisessa vaiheessa suunnittelua tarkennetaan alustavaan pääpiirrustusvaiheeseen sekä selvitetään hallinnolliset vaihtoehdot rakennuksen toteuttamiseksi. 1.4.-30.6.2023 Viimeisessä vaiheessa selvitetään rahoitusvaihtoehdot sekä rakentamisen aikataulu. Kehittämisvaiheen tuloksena hankkeelle on tarvittavat lähtötiedot toteutus- ja työsuunnittelmien laatimiselle. Toimenpiteen merkitys ja vaikutukset sekä tavoitteet
 Toimenpiteellä pyritään vaikuttamaan seuraavilla tavoilla alueen vetovoimaan. 1. Turvaamaan alueen nykyisten palveluiden jatkuvuus 2. Kehittämään palveluita edelleen 3. Luoda uusia palveluita alueelle 4. Pienentämään palveluiden hiilijalanjälkeä hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan aurinkoenergiaa Palveluiden jatkuvuus on kriittisen tärkeää alueen mökkiläisille, ilmailijoille sekä luontomatkailulle. Samoille ryhmille tarjottavia palveluita kehittämällä alueen houkuttelevuutta parannetaan. Luontomatkailulle luodaan myös aivan uusia palveluita kuten neuvontapiste, tapahtumatoimisto, kokousmahdollisuuksia sekä välinevuokrauksen mahdollisuus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

215747

Aloituspäivämäärä

26.10.2022

Loppumispäivämäärä

31.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt