Hanke
Kehittämishanke - 13608

Lounais-Suomen metsäekosysteemipalvelut

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.09.2015 - 25.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke edistää tiedonvälityksellä metsäekosysteemipalvelujen tuotantoa ja saavutettavuutta sekä tietoisuutta niiden merkityksestä. Maaseutuyrityksiä kannustetaan ottamaan metsäekosysteemipalvelut mukaan tuotevalikoimaansa. Metsänomistajia kannustetaan hyödyntämään nykyisin metsäekosysteemipalveluiden tuottamisesta saatavissa olevia korvauksia ja selvittään mahdollisuuksia kehittää uusia rahoitusinstrumentteja. Keskeisimpiä aihealueita ovat luontomatkailu, metsien terveysvaikutukset, keruutuotteet, metsästysmatkailu ja maisema-arvokauppa. Hankkeesta suljetaan pois puun teollinen ja energiana tapahtuva hyödyntäminen. Kohderyhmänä ovat metsänomistajat, maaseutuyrittäjät, puuta pienimuotoisesti jalostavat yritykset ja alueen asukkaat

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13608

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

25.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt