Hanke
Kehittämishanke - 22412

Löydä läheltä ja näytöltä -hanke

MTK-Ruovesi ry

31.03.2016 - 04.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Löydä Läheltä -hanke on MTK-Ruovesi ry:n yhteistyössä Ruoveden Yrittäjät ry:n, Ruoveden kunnan ja MTK-Virrat ry:n kanssa toteutettava hanke. Yhteistyötahot ovat huomanneet yritysten toimintaedellytysten heikentyneen. Monet hyvät ideat, kuten lähiruoka tarvitsevat lisäpanostusta kehittyäkseen. Myös yhteistyötä tuottaja- ja yrittäjäyhdistyksen sekä kunnan välillä tulisi tiivistää. Luomalla kehittävä yhteistoiminta maaseutuyritysten, yritysten sekä kunnan välille, saadaan elinkeinoja eteenpäin vievä ilmapiiri. Kannustava ilmapiiri edesauttaa olemassa olevien elinkeinojen kehittymistä, kasvua sekä uusien toimintojen ja toimintatapojen syntyä. Näihin tarpeisiin ryhdytään vastaan Löydä läheltä ja näytöltä -hankkeen avulla. Lisäksi hankkeessa toteutetaan Ruoveden Yrittäjät ry:n toimesta Ruovesi näytölle portaalin 1 vaihe.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22412

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

04.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt