Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 201605

Löydä LH Geopark

Metsähallitus

30.04.2022 - 19.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Löydä LH Geopark -hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut, Sisä-Suomen puistoalue. Osatoteuttajana toimii Lauhanvuori - Hämeenkangas Geopark ry. Löydä LH Geopark -hankkeen tavoitteena on parantaa koko Geopark alueen näkyvyyttä ja saavutettavuutta sekä viimeistellä Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin opastuskokonaisuus tienvarsiopasteista ja kohdeopasteista näyttelykonseptiin. Lisäksi hankkeella parannetaan digitaalisten kanavien saavutettavuutta ja elämyksellisyyttä sekä toteutetaan hankealueelle pyöräreittikokonaisuuden opastus ja huoltopisteet. Hanke on ylimaakunnallinen sijoittuen Satakunnan ja Pirkanmaan alueille. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kohderyhmiä ovat alueen kunnat, yritykset, asukkaat ja matkailijat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

201605

Aloituspäivämäärä

30.04.2022

Loppumispäivämäärä

19.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt