Hanke
Kehittämishanke - 50119

Löytäjät-hanke

Rastikarhut r.y.

31.07.2017 - 08.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Suunnistus on koko perheen harrastus, jonka pariin päädytään useimmiten lasten tutustuttua lajiin. Lasten harrastuksen kautta myös aikuiset alkavat monesti kokea luonnossa liikkumisen mielekkäänä. Metsäntutkimuslaitoksen suositusten mukaan kuukausittain lähiluonnossa vietetyllä viidellä tunnilla on huomattava vaikutus henkiseen hyvinvointiin. Henkilöt, jotka eivät koe perinteiseen liikuntaan tarkoitettuja mahdollisuuksia tarpeeksi motivoiviksi, saavat metsästä uudenlaista intoa liikuntaan. Vuosia vähän liikkuneelle metsä on myös matalan kynnyksen liikuntapaikka. LÖYTÄJÄT -hankkeella tullaan kehittämään toimintamalli, jonka avulla lapset, nuoret ja myös aikuiset voivat löytää mielekkään tavan liikkua ja urheilla luonnossa liikkuen/suunnistaen sekä jatkaa harrastusta eri tasoilla harrastajan, kilpailijan tai seuratoimijan mielekkäissä rooleissa. Hankkeessa kiinnitetään myös huomiota nuorten tukemiseen murrosiässä harrastuksen jatkamiseksi sekä opiskelun ja urheilun yhteen sovittamisessa. Lisäksi seurojen ja muiden sidosryhmien yhteistyön kehittäminen on hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

50119

Aloituspäivämäärä

31.07.2017

Loppumispäivämäärä

08.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt