Hanke
Kehittämishanke - 147114

Luhalahden seudun kyläkirja

Luhalahden kyläseura ry

31.10.2020 - 11.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Luhalahden kyläkirja -hankkeen päätavoitteena on säilyttää Ikaalisten kaupungin Luhalahden seudun eli Helteen, Isoröyhiön, Luhalahden ja Sipsiön kylien kulttuuriperintö. Ikaalisten historiaa käsittelevissä kirjoissa Luhalahden seutu mainitaan vain lyhyesti, joten tarve omalle kyläkirjalle on tiedostettu seudulla jo vuosikymmeniä. Perimätietona kulkevat kylätarinat ovat antaneet ymmärtää, että kyläkirjasta olisi mahdollista tehdä paitsi historiateos niin myös mukaansa tempaava kuvaus seudun entisistä asukkaista ja heidän elinympäristöstään. Alueen historia ulottuu esihistorialliselle ajalle, ja seutu on ollut monien tapahtumien keskiössä. Liekö siinä syy, ettei kyläkirjan kirjoitusurakkaan ole rohjettu aiemmin ryhtyä. Kyläseuran asettamalle kyläkirjatoimikunnalle oli alusta lähtien selvää, ettei kaikkea kylistä koottua aineistoa saada mahdutettua yhteen painotuotteeseen. Painettavan kyläkirjan ohella yhtä tärkeää on, että kaikki alueen historiaa koskeva materiaali tulee yhteenkootuksi ja huolella arkistoiduksi. Hankkeessa aineistolähteinä ovat kirkonkirjat, paikallishistorian kirjat, kunnalliset arkistot, sanomalehtien arkistot ml. paikallislehdet, Ikaalinen-seuran arkistot, kotiarkistot ja kyläläisten haastattelut. Aineiston kokoamisesta vastaa kyläkirjatoimikunta, mutta se on myös koko kylän asia. Kyläkirjatyö madaltaa sukupolvien välistä kuilua ja lisää seudun yhteisöllisyyttä. Kylän vanhimmat ovat tärkeässä roolissa kertomassa sekä sukunsa perimätietoa että omia kokemuksiaan tallennettavaksi nuorempien sukupolvien iloksi. Nuorille kyläkirja avaa ikkunan menneeseen, auttaa heitä ymmärtämään sukuaan sekä myös juurruttaa heitä ja uusia asukkaita Luhalahden seudulle. Vanhan isännän sanoin voi todeta: ”Ken ei mennyttä tiedä, ei tulevaakaan ymmärrä!” Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

147114

Aloituspäivämäärä

31.10.2020

Loppumispäivämäärä

11.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt