Hanke
Kehittämishanke - 75231

LUKA – Luonto kaikille

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2018 - 14.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Arviolta 27% Euroopan väestöstä kuuluu esteettömän matkailun piiriin ja esteettömät palvelut koskevat siten laajaa osaa väestöstä, myös perheitä ja senioreita. Esteettömiä palveluita on vähän tarjolla. Tarjonta kohdentuu yksittäiseen reittiin, yritykseen tai tapahtumaan. Erityistarpeiden ymmärtäminen, esteettömän infrastruktuurin rakentaminen sekä esteettömien palvelujen saatavuus eivät ole Suomessa vielä monenkaan matkailukohteen tai -yrityksen kilpailuetu. Esteettömyys on myös yhdenvertaisuuskysymys. Luonto kaikille -hankkeen (LUKA) tavoitteena on profiloida Päijät- ja Kanta-Hämettä esteettöminä luontomatkailukohteina, joissa toimivat yritykset osaavat tuotteistaa ja markkinoida esteettömiä luontomatkailupalveluita. Liikkumis- ja toimintaesteiset asiakkaat voivat toteuttaa omatoimisia luontomatkoja ja löytävät helposti tarvitsemaansa informaatiota. Tavoitteena on luoda uusia asiakkuuksia erityisryhmien ja matkailuyritysten välille sekä laajemmin käytettäviä toimintamalleja. Hankkeessa kehitetään työpajoissa uusia, esteettömiä palveluita esteettömien rakenteiden, reittien ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Yritysten ja asiakkaiden kanssa pilotoidaan erilaisia tuotekonsepteja, joiden toimivuus sekä asiakkaiden kokema hyöty ja hyvinvointivaikutukset arvioidaan. Tuloksina kootaan arvoketjujen toimintamallit, niihin liittyvät sudenkuopat ja mahdollisuudet, konseptoidaan tuotekortit ja erityisryhmien tarpeiden kuvaukset sekä toteutetaan niihin liittyvä laaja viestintäkampanja. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Lab-ammattikorkeakoulu (LAB), Suomen Vammaisurheilu -ja liikunta VAU ry (1.1.2020 alkaen Suomen Paralympiakomitea ry) ja Metsähallitus, Luontopalvelut. Hanke Hämeen ELY-keskuksen maaseutuohjelmasta. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018 - 31.12.2020 ja sen budjetti on noin 0,4 milj. euroa. Hankkeen koordinoinnista vastaa Lab-ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

75231

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

14.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt