Hanke
Kehittämishanke - 37882

LUKAS – för att bryta arbetslöshet bland unga i västra Nyland

Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f.

31.01.2017 - 29.10.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektet LUKAS syfte är att bryta arbetslösheten bland svenskspråkiga ungdomar och unga med utländsk bakgrund i åldern 18-29 år och öka sysselsättningen i arbetslivet. Projektets verksamhet kommer att bestå av handledning i grupp och föreläsningar med representanter från arbetslivet som bjuds in för att föreläsa om sina yrkesliv. Projektet kommer bidra till en dubbelsidig integration bland unga med utländsk bakgrund och svenskspråkiga unga i västra Nyland genom att öka nätverket mellan dessa grupper via gemensamma föreläsningar och gemensam grupphandledning. Inom projektet kommer en nära kontakt hållas med företagare och arbetsgivare i regionen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

37882

Aloituspäivämäärä

31.01.2017

Loppumispäivämäärä

29.10.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt