Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 290508

Lumijoen Varjakan sataman nosturi

Lumijoen kunta

04.04.2024 - 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lumijoen Varjakan sataman Kalahallin kiskonosturin hankinta. Hankkeeseen kuuluu nosturin hankinta sekä asennus. Hankitaan nosturi Lumijoen kunnan Varjakan kalasataman käyttöön. Kunnan omistama kalahalli sijaitsee Varjakassa, jossa toimii yksi 1. ryhmän kaupallinen kalastaja sekä lukuisia aktiivisia 2. ryhmän kaupallisia kalastajia. Kalastus on ympärivuotista. Alueen matalat vedet suojaavat hylkeiltä. Ahventa on vesissä runsaasti ja sen pyynti on lisääntynyt. Vajaasti hyödynnettyjä vähempiarvioisia kalalajeja (särki, lahna, säynävä, hauki) olisi saatavilla runsaasti, mutta niitä ei voida juurikaan hyödyntää nosturin puutteen takia, vaan joudutaan keskittymään arvokkaampien kalalajien hyödyntämiseen. Tällä hetkellä kalasaaliit nostetaan käsin veneestä laiturille ja kannetaan halliin. Hankkeessa investoidaan kiskonosturiin ja sen asennukseen. Näin helpotetaan ja nopeutetaan saaliin liikuttelua suoraan veneestä kalahalliin. Hanke edistää erityisesti kalan elintarvikekäytön lisäämistä ja vähempiarvoisten kalalajien hyödyntämistä. Tästä on paikallisille kalastajille selkeä taloudellinen hyöty, joka tuo verotuloja myös kunnalle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

290508

Aloituspäivämäärä

04.04.2024

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalasatamat ja purkupaikat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt