Hanke
Kehittämishanke - 93073

Lumolaidun-verkosto

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.03.2019 - 30.09.2022

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lumolaidun-verkosto hanke avaa luonnon monimuotoisuuden merkitystä maatalousympäristössä. Luonnon monimuotoisuus näkyy erityisesti luonnonlaitumilla, jotka vaativat hoitoa säilyttääkseen monimuotoisuuden. Laidunnus on tehokkain hoitokeino. Suomen ympäristökeskuksen viimeisessä uhanalaiskartoituksessa kaikki perinnebiotoopit todettiin uhanalaisiksi. Tavoitteena on, että kuluttajien ja maataloustuottajien tietoisuus aiheesta lisääntyy ja sitä kautta alueiden arvostus. Lumolaidun -verkosto hanke on hyvin käytännönläheinen. Verkoston tiloilla voi konkreettisesti tutustua luonnonlaidunnuksen tuomiin hyötyihin. Hankkeen aikana tiloilta kartoitetaan ja selvitetään luonnonlaitumien tuomaa monimuotoisuutta koskien niin maaperää, kasvillisuutta, pölyttäjiä ja muita hyönteisiä sekä lintuja. Kartoitusten tuloksia hyödynnetään tilojen palvelujen ja tuotekuvan kehittämisessä. Tavoite on, että verkoston toiminnan jatkossa takaavat tilakohtaiset kannattavat, luonnonlaitumiin liittyvät palvelut. Verkosto toimii Pirkanmaalla ja se palvelee niin kuluttajia, maataloustuottajia, opiskelijoita, tutkijoita kuin muita luonnon monimuotoisuudesta kiinnostuneita tahoja. Pirkanmaa on sekä luonnon olosuhteiltaan että sijainniltaan edustava alue. Toivottavaa on myös, että hyväksi havaitut tulokset leviävät laajalti niin Pirkanmaalle kuin muuallekin ja vastaavia verkostoja syntyy myös muihin maakuntiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93073

Aloituspäivämäärä

01.03.2019

Loppumispäivämäärä

30.09.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt