Hanke
Kehittämishanke - 296279

Lumovoimaa kulttuurista

Rantasalmen kunta

- 30.03.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tuotetaan uudenlaista alueellista kulttuurialan ammattilaisten, harrastajien ja yhdistysten välistä yhteistyötä kulttuuritarjonnan toteuttamisessa. Yhteistyön tuloksena syntyy rikkaampaa ja laajempaa alueellista kulttuuritarjontaa, josta hyötyvät niin kuntien asukkaat, kesä- ja monipaikka-asukkaat kuin turistitkin. Alueellinen identiteetti, yhteisöllisyys ja kokemus osallisuudesta vahvistuvat. Tapahtumissa huomioidaan erityisesti myös haja-asutusalueilla asuvat, joilla on huonot mahdollisuudet päästä kuntakeskuksissa järjestettäviin tapahtumiin. Tapahtumia viedään yllättäviin paikkoihin: kylätaloille, kouluille, päiväkoteihin, palvelutaloihin, metsään, puistoon, koteihin. Tapahtumissa hyödynnetään uutta teknologiaa mm. virtuaalisten kulttuurisisältöjen hyödyntäminen digilaitteiden kautta. Hankeyhteistyötä tehdään myös muiden alueella toimivien kulttuurihankkeiden kanssa (Kulttuuri Itää- ja Sillanrakentajat). Monipuolinen kulttuuritarjonta lisää alueen elinvoimaisuutta; toisaalta tarjoamalla kulttuurin tuottajille lisää työllistymismahdollisuuksia ja toisaalta lisäämällä alueen veto-, pito- ja lumovoimaa sekä matkailullista houkuttavuutta, mikä näkyy myös alueen palveluntuottajien tuloissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä neljän kunnan kanssa. Rantasalmen kunta hallinnoi hanketta ja yhteistyökumppanit ovat Joroinen, Juva ja Sulkava. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 9/2024 - 3/2026.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

296279

Loppumispäivämäärä

30.03.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt