Hanke
Kehittämishanke - 15372

LuoKSe – luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

29.02.2016 - 10.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

LuoKSe-Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta on tiedotushanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa kokeilukulttuuria maaseudun yrittäjyystoiminnan kehittämiseksi. Projekti vahvistaa alueen biotaloutta ja luontoympäristön hyödyntämistä palvelutuotannossa. Projektin tavoitteena on luoda tiedottamiseen soveltuvia kokeiluympäristöjä eläin- ja puutarhalähtöisille Green Care palveluiden innovatiiviselle yhteiskehittämiselle. Projekti tuottaa tietoa 1. luontolähtöisten palveluiden vaikuttavuudesta sosiaali-ja terveystoimen viranomaisille, 2. Green Care palvelumahdollisuuksista ja tarpeista yrittäjille 3. Green Care yrittäjyyden osaamisperusteista ja SOTE-palveluiden toimintaehdoista yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15372

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

10.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt