Hanke
Kehittämishanke - 129087

Luomukierrosta liiketoimintaa – Toimintamallit luomukasvinviljelyn kierron ja markkinan yhteensovittamiseksi viljelijäyhteenliittymässä

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

30.09.2020 - 15.09.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Toimitusketjulähtöisessä viljelijäyhteistyössä etsitään markkinan ja toimitusketjun erityisvaatimukset täyttävää kustannustehokasta ja jatkuvuuden turvaavaa tapaa toimia. Toimintamallien tulee kattaa yhteenliittymätason tavat toimia uusien mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi, tavat allokoida mahdollisuudet ja riskit jäsenilleen sekä tavat rakentaa yhtenäiset laadun ja toimitusvarmuuden turvaavat tavat viljellä kustannustehokkaasti. Hankkeen päätavoitteena on lisätä viljelijäyhteenliittymien tietoa ja osaamista yhteenliittymän kokonaisvaltaisessa toiminnanohjauksessa sekä viljelijöiden osaamista toiminnassa yhteenliittymän jäsenenä. Tiedon ja osaamisen lisäys kohdistuu erityisesti kehitettäviin toimitusketjulähtöisen viljelijäyhteistyön toimintamalliprototyyppeihin, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan yhteenliittymän uusien liiketoimintamahdollisuuksien soveltuvuutta yhteenliittymälle, rakennetaan tuotantovolyymin turvaava tuotanto-ohjelma, hankitaan ja siirretään jäsenille tuotanto-osaaminen sekä ylläpidetään ja kehitetään tuotannon kustannustehokuutta ja laaduntuottokykyä. Pääpaino hankkeessa ei ole itse tekniikoissa, vaan tavoissa viedä osaaminen ja yhteiset pelisäännöt sekä ylläpitää ja kehittää osaamista ja toimintaa yhteenliittymässä. Hankkeen toteuttaa LUT-yliopiston Toimitusketjun johtamisen ja kestävien liiketoimintamallien tutkimusryhmä yhteistyössä Osuuskunta Kymen Luomun kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

129087

Aloituspäivämäärä

30.09.2020

Loppumispäivämäärä

15.09.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt