Hanke
Kehittämishanke - 266057

Luonnon Kutsu

Ampun 4H-yhdistys ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Luonnon Kutsu -hanke toteutetaan Ampun 4H ry:n toimesta. Tärkeinä yhteistyötahoina hankkeessa ovat Orimattilan kuntaorganisaatiot, nuorisopalvelut, koulut ja oppilaitokset. Hankkeella kehitetään kestäviä ja pysyviä luontoympäristöä hyödyntäviä toimintamuotoja edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia. Hankkeessa hyödynnetään luontoa moninaisena oppimisympäristönä osallistaen lapsia ja nuoria toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lähtökohtana on ulkoilmaelämä. Päätavoitteena on luonnosta ja ulkoilusta nauttiminen sekä ulkoilevan ja lii-kunnallisen elämäntavan omaksuminen. Tavoitteena on innostaa lapsia, nuoria ja perheitä luonnossa liikkumiseen ja ulkoiluun sekä edistää vetovoimaista, pitovoimaista ja lumovoimaista Päijät-Hämettä. Lähiluonto ja paikalliset luontokohteet ovat toiminnalle tärkeitä oppimisympäristöjä, joissa tavoitteena on luoda kokemuksia kiireettömästä ulkoilmaelämästä ja syventää luontosuhdetta. Hankkeen tuloksina ja vaikutuksina lasten ja nuorten hyvinvointi kohentuu ulkoilmaelämän ja positiivisten luontokokemusten vaikutuksista. Tuloksina paikalliset luonto- ja kotiseutukohteet elpyvät ja virkistyvät lisäten Päijät-Hämeen pitovoimaisuutta, vetovoimaisuutta ja lumovoimaisuutta. Hankkeessa tavoitellaan lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistamista ja hyvinvoinnin edistämistä, mutta myös perheet ovat kohderyhmänä. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat myös kunnat, paikalliset yritykset, yhteisöt, yksityishenkilöt ja muut toimijat, jotka hyötyvät siitä, että lasten ja nuorten hyvinvointi paranee ja myös hankkeen myötä tulevaisuudessa paikallisten nuorten työllistäminen luonnontuotealalle edistyy ja syrjäytyminen vähenee. Hanke toteutetaan Orimattilan kunnassa vuoden 2024 aikana selvitystyönä ja pilotointina, joka luo kestävän pohjan hankkeen kehittämiselle jatkohankkeena. Hanke toimii kartoituksena sille, millaisia luontoa hyödyntäviä toimintamalleja voidaan kehittää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

266057

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset (kaupunkien läheinen maaseutu)

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt