Hanke
Investointihanke - 258943

Luonnon monimuotoisuuden parantaminen Karjaanjoen ja Uskelanjoen vesistöissä

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry, Vårdförening för strömvatten rf

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry (Virho) hankkeessa kunnostetaan Karjaanjoen ja Uskelanjoen joki- ja purouomia. Hankkeen tavoitteena on elvyttää Karjaanjoen ja Uskelanjoen arvokalojen ja ravuston elinmahdollisuuksia sekä parantaa vesistöjen tilaa ja vedenlaatua. Samassa vesistöjen taloudellinen arvo ja arvostus kasvavat sekä mm. mökkitonttien arvo nousee. Tavoitteena on myös luoda yhteisöllisyyttä vesistöjen varsille ja antaa tietoa vesienhoidosta maa- ja vesialueen omistajille. Tärkeimmät tavoitteet hankkeessa on suorittaa virtavesikunnostuksia joki- ja purouomissa. Käytännössä tämä tarkoittaa kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden rakentamista sopiviin alueisiin vesistöissä. Kunnostuksien tarkoitus on palauttaa perkauksilla uomista tuhotut elin- ja lisääntymisalueet. Kunnostuksilla voidaan myös viimeistellä esim. viranomaiskunnostettuja alueita tai huoltaa aikaisemmin kunnostettuja kohteita. Hanke myös poistaa vieraslajeja toiminta-alueellaan ja opastaa maanomistajia vieraslajien poistossa. Toteutustapana voivat olla talkookunnostukset, konetyö ja myös työttömien palkkaaminen kunnostuksiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

258943

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset luonnon monimuotoisuusinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO6

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt