Hanke
Kehittämishanke - 258881

Luonnon monimuotoisuuden parantaminen Karjaanjoen ja Uskelanjoen vesistöissä

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry, Vårdförening för strömvatten rf

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n (Virho) hankkeessa suunnitellaan ja valmistellaan kunnostustoimenpiteitä joki- ja purouomissa Karjaanjoella ja Uskelanjoella, joka kuuluu Leader Ykkösakselin toiminta-alueeseen. Hankkeessa välitetään tietoa ja lisätään asukkaiden ja maanomistajien osaamista, yhteistyötä ja kiinnostusta vesien tilaan ja vesistöjen tilan parantamiseen liittyen. Hankkeen tavoitteena on elvyttää jokien arvokalojen ja ravuston elinmahdollisuuksia sekä parantaa vesistöjen tilaa ja vedenlaatua ja näin edesauttaa kestävän kehityksen toteutumista ja lisätä monimuotoisuutta. Hanke lisää Karjaanjoen ja Uskelanjoen ja sen sivupurojen virkistyksellistä ja kalataloudellista merkitystä. Lisäksi vieraslajeja tullaan poistamaan toiminta-alueella ja opastamaan maanomistajia vieraslajien poistossa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

258881

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Luonnonvarayhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO5

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt