Hanke
Kehittämishanke - 297660

Luonnon monimuotoisuuspäivä

Kaartilankosken kiinteistö Oy

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kaartilankosken kiinteistö oy on järjestämässä Luonnon monimuotoisuuspäivää Sulkavan Partalansaarella. Olemme kylätalo toimija. Luonnon monimuotoisuuden ja tietoisuuden lisäämiseksi ollaan järjestämässä tapahtumapäivää kylätalolla Partalansaaressa 21.9.2024. Päivään on tarkoitus saada luenntoisijoita ja vierailijoita, jotka puhuvat monipuolisesti luontoon, maaseutuun ja metsään liittyvistä teemoista. Tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta, kestävästä käytöstä ja sen monista mahdollisuuksista. Kohderyhmänä ovat kaikenikäiset ja toimintaa on päivän aikana niin lapsille kuin aikuisillekin. Tapahtuma järjestetään kylätalossa ja sen pihapiirissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

297660

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava ympäristö- ja ilmastokehittämishanke

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava ympäristö- ja ilmastokehittämishanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt