Hanke
Investointihanke - 282810

Luonnonmonimuotoisuus tutuksi Liminganlahdella

Liminganlahden Ystävät ry

- 29.11.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttaa Liminganlahden Ystävät ry. Toimenpiteet: Peltoalueen muokkaaminen luonnon monimuotoisuutta parantavaksi kukkaniityksi Kohderyhmä: Koululaiset, kuntalaiset, matkailijat, muut virkistyskäyttäjä sekä eri organisaatiot esimerkkiniittynä

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

282810

Loppumispäivämäärä

29.11.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset luonnon monimuotoisuusinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO6

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt