Hanke
Kehittämishanke - 102320

Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintaekosysteemi (LUTU)

Itä-Suomen yliopisto

30.09.2019 - 29.09.2022

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Luonnontuotealan yritykset ovat tyypillisesti pieniä, toimivat pääosin kotimaisilla markkinoilla, eikä niillä välttämättä ole halukkuutta kasvaa eikä kansainvälistyä. Itsensä työllistäminen on monelle luonnontuotealan yrittäjälle riittävä tavoite. Toisaalta näillä yrityksillä on paljon erityisosaamista, joka yhdessä kasvuhalukkaiden ja ulkomailla toimivien yritysten osaamisen kanssa mahdollistaa kasvavan ja monipuolistuvan luonnontuotealan. Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintaekosysteemi -hankkeessa parannetaan liiketoimintaverkostojen kasvun ja kansainvälisen toiminnan valmiuksia ja edellytyksiä luonnontuotteisiin pohjautuvassa liiketoiminnassa. Perusajatus on, että yritys ei käytännössä voi kansainvälistyä yksin, vaan kansainvälinen toiminta toteutuu arvoverkoston, ns. liiketoimintaekosysteemin, kautta ja vain pieni osa toimijoista operoi itse suoraan ulkomaisilla markkinoilla. Ulkomaiset markkinat ja yhteistyö muiden toimialojen kanssa toimivat kuitenkin koko alan kasvun ja monipuolistumisen mahdollistajana. Pidemmän aikavälin visiona on toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin tehokkaasti sopeutuva (resilientti) ja kasvava luonnontuotealan arvoverkosto. Hankkeen osatavoitteet ovat: (1) luonnontuotealan liiketoimintaekosysteemin rakenteen ja osaamistason parantaminen ja toimijoiden yhteistyön tehostaminen, (2) yritysten verkostotoiminnan kyvykkyyksien parantaminen; erityisesti verkostojen tunnistaminen ja hyödyntäminen ja (3) tarjota tietoa päättäjille ja viranomaisille luonnontuotealan tarpeista liittyen liiketoimintaekosysteemin kehittämiseen. Hankkeen kohderyhmät ovat alueiden luonnontuotealan yritykset ja julkiset toimijat. Hyödynsaajia ovat näiden lisäksi myös rahoittajat, T&K -toimijat ja päättäjät. Hankkeen toteuttajat ovat Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto ja kauppatieteiden laitos sekä Luonnonvarakeskus. Hankkeen pääasialliset toiminta-alueet ovat Pohjois-Karjala ja Kaakkois-Suomi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

102320

Aloituspäivämäärä

30.09.2019

Loppumispäivämäärä

29.09.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt