Hanke
Kehittämishanke - 89172

Luonnontuotteet kansallispuistoihin

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

01.05.2019 - 17.10.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kansainvälinen matkailu on kasvanut nopeasti viime vuosina. Matkailun kasvun odotetaan jatkuvan positiivisena, ja sen painopisteitä tulevat olemaan kesämatkailu, kansallispuistot ja ympäristöarvojen huomioiminen. Nämä, samoin kuin arktisuus, puhtaus, turvallisuus ja aitous ovat arvoja ja trendejä, jotka yhdistävät matkailua sekä luonnontuote- ja elintarvikealaa. Niitä yhdistää myös villiruoka, joka on Koillismaalla brändätty erityisesti matkailijat ja kansainväliset asiakkaat huomioiden. Hankkeen tavoitteena on käynnistää kolmen luonnontuotealalla toimivan yrityksen välinen yhteistyö, jonka avulla 1) luonnontuotealan mikroyritysten liiketoimintaa kehitetään matkailutoimialan rajapintayhteistyön avulla, 2) edistetään yritysten kansainvälisiä myyntivalmiuksia sekä 3) kehitetään jalostukseen tarvittavien luonnontuotteiden raaka-aineiden saatavuutta ja arvoketjua keruusta loppuasiakkaalle

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

89172

Aloituspäivämäärä

01.05.2019

Loppumispäivämäärä

17.10.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt