Hanke
Kehittämishanke - 20660

Luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden kehittäminen (PALKO 1)

Oulun Yliopisto

31.05.2016 - 20.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden kehittäminen (Palko) -hanke on Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikön (CEMIS-Oulu) sekä Kainuun ammattioppilaitoksen yhteistyönä toteutettava hanke. Hankkeen tavoitteena on osaamisen kehittäminen luonnontuotealalla tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmentamiseksi, keskittyen erityisesti luonnonkosmetiikkaan. Alaan liittyvää osaamista ja tietämystä tarvitaan erityisesti paikallisissa yrityksissä ja koulutus- ja tutkimuslaitoksissa, mutta hanke huomioi myös kuluttajien ja tuotteita omaan käyttöön valmistavien harrastajien tiedon ja palvelujen tarpeen. Hankkeen toimenpiteissä erittäin tärkeässä osassa on luonnontuotealalle soveltuvan tuotteiden turvallisuuteen liittyvän erityisanalytiikan pystyttäminen ja tarjoaminen. Sitä tarvitaan raaka-aineiden ja niistä tehtyjen jalosteiden tutkimukseen tuotteiden turvallisuuden varmentamiseksi sekä tuotekehityksen ja markkinoinnin tueksi. Hanke kohdentuu kosmetiikan tuotekehitysprosessin mallintamiseen, sekä kosmeettisten valmisteliden mikrobiologisen laadun ja säilyvyyden tutkimusmenetelmien pystyttämiseen. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta. Tukea haetaan Kainuun ELY-keskuksen kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

20660

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

20.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt