Hanke
Kehittämishanke - 263875

Luonnontuotteita pohjoisesta

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

- 29.08.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on luonnontuotealan edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Tämä tarkoittaa luonnontuotealan yhteistyön ja verkostoitumisen lisäämistä, luonnontuotteiden keruuketjujen teknologista ja kulttuurista kehittämistä hankealueella painopistealueena yritykset ja ammattikeittiöt, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden lisäämistä keräilykulttuurin kautta painopistealueena nuoret ja perheet, luonnontuotealan toimijoiden ja yrittäjien toimintamahdollisuuksien sekä keskinäisen tiedonvaihdon lisääminen sekä tukkutoiminnan selvittäminen Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajina Oulun 4H-yhdistys, Rovaniemen 4H-yhdistys sekä ProAgria Oulu ry/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset. Hankkeen tuloksena luonnontuotealan yhteistyö ja verkostoituminen on lisääntynyt huomattavasti koko hankealueella. Alueelle on luotu toimiva ja aktiivinen Pohjoisen luonnontuotealan kehittäjienverkosto. Kehittäjäverkoston avulla päällekkäinen työ vähenee ja yhteistyötä tiivistetään ja kehittämisen kokonaisuus on alueellisesti hallussa. Pohjois-pohjanmaan ja Lapin alueen omat luontoalanyrittäjien yhdistykset tekevät aktiivisesti yhteistyötä. Hankkeen tuloksena hankealueen yritykset ja ammattikeittiöt ovat innostuneet käyttämään luonnontuotteita osana normaalia toimintaa. Hankkeen jälkeen alueella on oma aktiivinen kerääjäverkosto. Luontoalan yritykset ja kerääjät tekevät yhteistyötä ja heidän välinen viestintä on tehokasta. Lisäksi hankkeen jälkeen on tiedossa mihin Pohjois-Pohjanmaan alueella on hyvä alkaa suunnittelemaan luonnontuotteiden tukkutoimintaan liittyvää keskittymää. Hankkeen kohderyhminä ovat luonnontuotealan yritykset, metsänomistajat, ammattikeittiöt, ravintolat, nuoret, perheet, luonnontuotealan kehittäjätahot. Hankkeesta hyötyvät luonnontuotealan yritykset, paikalliset metsänomistajat, ravintolat, luonnontuotealan kehittäjätahot, kunnat, lapset ja nuoret sekä perheet. Hanke toteutetaan vuosina 2024–2026.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

263875

Loppumispäivämäärä

29.08.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt