Hanke
Valmisteluraha - 288974

Luontomatkailuyrittäjien kehittämishankkeen valmistelu

Hämeen virkistysalueyhdistys ry

- 29.11.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hämeen Virkistysalue haluaa lähteä valmistelemaan yritysryhmähanketta, jonka tarkoituksena on tukea Leader Linnaseudun alueella toimivien luontomatkailuyrittäjien palveluiden kehittämistä, markkinoinnin parantamista ja parempaa yhteistoimintaa. Huomio halutaan keskittää erityisesti luontomatkailutoimijoihin, koska he ovat Virkistysalueyhdistyksen toiminnan ytimessä sekä usein aliedustettuina muissa matkailun kehityshankkeissa. Luontomatkailu on Kanta-Hämeessä ala, jolla on vielä paljon kehittymisen ja kasvamisen mahdollisuuksia. Löyhänä yhteensitovana teemana hankkeessa on Hämeen Ilvesreitti, joka tarjoaa upeita luontokokemuksia 250km verran Kanta-Hämeen sydämessä. Hankkeen idea on lähtenyt Virkistysalueyhdistyksen jäsenten, eli maakunnan kuntien toiveesta, että kohteisiin saapuvat luontomatkailijat ja retkeilijät jättäisivät myös rahaa paikkakunnille. Kuluttaminen on kuitenkin vaikeaa, mikäli palvelut ja kohteet eivät ole kiinnostavia, tai kiinnostavia kohteita ei löydä digitaalisesti tai edes puhelinluettelosta. Varsinaisen yritysryhmähankkeen aikana valmisteluvaiheessa mukaan valikoidut matkailuyrittäjät lähtevät kehittämään omia palveluitaan, parantamaan omaa digitaalista löydettävyyttään ja lisäämään osaamistaan asiakaslähtöisen palvelutuotannon teemoissa ja työkaluissa. Valmisteluvaiheessa määritellään tärkeimmät yhteistyökumppanit kunnissa, etsitään yhteistyökumppanin kanssa hankkeeseen soveltuvat matkailuyrittäjät ja muodostetaan yhteinen tilannekuva hanketta varten. Valmisteluvaiheessa käytetään alihankintana hankittavaa konsultointiosaamista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

288974

Loppumispäivämäärä

29.11.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt