Hanke
Kehittämishanke - 150495

Luontoperustaisia turvallisia palveluja Pohjois-Pohjanmaalle, LUOTA-hanke

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

28.02.2021 - 29.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Luontoperustaisia turvallisia palveluja Pohjois-Pohjanmaalle –hankkeen (LUOTA-hanke) tavoitteena on kehittää turvallisia luontoperustaisia palveluja ja palvelukokemuksia alueen palveluntarjoajien ja toimijoiden kanssa palvelumuotoilua käyttäen. Hanke aktivoi maaseudun palveluntarjoajia kehittämään luontoperustaisia palvelujaan turvallisiksi sekä huomioimaan palvelun käyttäjän turvallisuuskokemuksen. Hankkeessa tunnistetaan luontoperustaisten yritysten/palveluntarjoajien keskeisten asiakassegmenttien toiveet, tarpeet sekä turvallisuuden kokemukseen liittyvät kysymykset ja haasteet, joiden pohjalta kehitetään palvelujen arvolupaukset, palvelutarjooma, alustavat liiketoimintamallit sekä työkaluja niiden viestintään ja visualisointiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat luontoperustaisia palveluja tarjoavat maaseudun mikroyritykset ja palveluntarjoajat. Kohdealueena on koko Pohjois-Pohjanmaan ja työpajat toteutetaan Kalajoella, Kuusamossa sekä Rokualla. Päävastuu hankkeen toteutuksesta on Oulun ammattikorkeakoululla. Yhteistyökumppaneina on alueellisia kehittämisyhtiöitä, matkailuyhdistyksiä ja veturiyrityksiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

150495

Aloituspäivämäärä

28.02.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt