Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 171051

luontopolku hanke

Sievin Asemakylän Kyläyhdistys ry

30.06.2021 - 30.05.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa luonto/tarinapolku Sievin asemakylälle korhosjärven lähiympäristöön. Polku tulee sijoittumaan kulttuurihistorialliseen ympäristöön, josta kerrotaan tekstein, tarinoin ja kuvin polunvarren opastetauluissa. Polun käyttäjäkohderyhmänä tulee olemaan kaikki ikäluokat ja lisäksi osa reitistöstä rakennetaan esteettömäksi. Polku tarjoaa erittäin hyvät puitteet myös koululaisten käyttöön mm. läheisen sijaintinsa vuoksi. Polunvarrelle rakennetaan tarpeeliset nuotio- ja taukopaikat. Lisäksi tavoittena säilyttää historiallisia tarinoita ja tapahtumia tuleville sukupolville polunvarren tarinatauluihin. Toeutuessaan hanke tarjoaa hyvät puitteet luonnossa liikkumiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

171051

Aloituspäivämäärä

30.06.2021

Loppumispäivämäärä

30.05.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt