Hanke
Kehittämishanke - 44753

LuotuKasvuun (Luonnontuote-ala kasvuun)

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr

31.08.2017 - 07.01.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa parannetaan luonnontuote-yrittäjien tai yrittäjyyttä suunnittelevien mahdollisuuksia ja valmiuksia ammattimaiseen liiketoimintaan ja kasvuyrittäjyyteen. Tavoitteisiin päästään luomalla fyysinen ja virtuaalinen toimintaympäristö, joka toimii sekä yrittäjyysharjoittelupaikkana, että tukiyhteisönä yritystä suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille. Pitempään alalla toimineet voivat hyödyntää sitä uusien ideoiden saamiseen ja verkostoitumiseen. Hankkeessa järjestetään säännöllisesti innovointityöpajoja potentiaalisten veturi-/asiakasyritysten kanssa ja match making -tilaisuuksia. Keskeisenä toimintamuotona ovat myös teemapäivät, joissa paneudutaan yrittäjyysosaamiseen kuten yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen, tuotteistamiseen, hinnoitteluun ja pakkaamiseen. Lisäksi tehdään opintomatkoja kotimaahan ja ulkomaille alan tapahtumiin ja menestyviin yrityksiin sekä suunnitellaan ja pilotoidaan vuosittainen markkinatapahtuma "Villiyrttikarkelot". Siinä luonnontuote -alaa ja uusia tuoteinnovaatioita tehdään tunnetuksi suurelle yleisölle ja mahdollisille asiakasyrityksille. Tuotteiden markkinointia ja myyntiä parannetaan showroom- ja pop up -toiminnalla. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

44753

Aloituspäivämäärä

31.08.2017

Loppumispäivämäärä

07.01.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt