Hanke
Kehittämishanke - 260701

Luova Triangeli

Oulun Yliopisto

- 27.02.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Taiteen ja kulttuurin tekijöiden, ohjelmapalveluyritysten ja matkailupalveluiden kolminaisuus muodostaa elinkeinoekosysteemin, jonka kehittäminen vakiinnuttaa kaikkien tahojen elinkeinotoimintaa ja lisää alueellista elinvoimaa. Luova Triangeli -toimijoiden kasvun edistämiseen tarvitaan tukea erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Oulu on yhdessä 39 kumppanikunnan kanssa Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia kehittää myös maaseudun palveluja sekä uudistaa ja monipuolistaa maaseutualueiden taloutta. Maaseutualueiden potentiaalia kulttuuri- ja tapahtumamatkailussa ei ole vielä täysin hyödynnetty. Taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden ansaintamallit ovat sirpaleisia. Hankkeessa kehitetään verkostomainen toimintatapa ja -ympäristö, jolla em. ongelmaan etsitään ratkaisua. Eri tahojen koheesio mahdollistaa parempaa ansaintaa, pitempiä sesonkijaksoja sekä vakiintuneempia alueellisia elinvoimavaikutuksia. Hankkeen erityistavoitteena on matkailusesongin pidentäminen tarjoamalla matkailijoille kulttuurielämyksiä tavanomaisten matkailukohteiden yhteydessä. Projektissa muotoillaan palveluja, joissa yhdistyvät taiteen tekeminen, kulttuurin tuottaminen ja perinteinen matkailuliiketoiminta, kuten majoitus- ja ravintolapalvelut. Hankkeessa on myös kansainvälinen ulottuvuus, jossa hyödynnetään residenssitoiminnan ja majoituspalvelun myyntiportaaleita ja –verkostoja. Hankkeen tavoitteena on kehittää em. alojen yrittäjien ja ammatinharjoittajien, taide- ja muiden kulttuuriyhdistysten ja residenssitoimijoiden sekä matkailuyritysten yhteistyötä, henkilöstön koulutusta sekä ko. alojen kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamista. Hankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti. Osatoteuttajina toimivat Kattilakosken kulttuuriosuuskunta, Oulun kulttuurisäätiö ja Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry. Hankkeen toteutusalueena on Pohjois-Pohjanmaan kunnat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

260701

Loppumispäivämäärä

27.02.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt