Hanke
Kehittämishanke - 41105

Luovuus liikkeeksi ¿ tuumasta toimeksi

Kainuun Liikunta ry

31.03.2017 - 18.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on aktivoida Oulujärvi Leaderin alueella yhdistyksiä ja muita tahoja järjestämään vuoden aikana innovatiivisia liikuntakokeiluja, -tapahtumia ja ¿tempauksia sekä tuottaa tapahtumia alueen hienoja luontoympäristöjä hyödyntäen. Tavoitteena on saada mukaan tapahtumien ja tempausten ideointiin sekä toteutukseen laajasti etenkin järjestöjä ja toimijoita, jotka eivät ole perinteisesti olleet mukana liikuntaa edistävässä toiminnassa. Tavoitteena on synnyttää myös uutta yhteistyötä perinteisten liikuntatoimijoiden sekä muiden toimijoiden (esim. kulttuuritoimijat ja yritykset) kesken. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: 1. Oulujärvi Leaderin alueen hienojen luontokohteiden ja luontoympäristöjen hyödyntäminen liikunnan edistämisessä sekä luontoympäristöjen tutuksi tuominen erityisesti Suomen luonnonpäivien yhteydessä järjestettävien tapahtumien kautta (luonnonpäivät: 20.5., 17.6. ja 26.8.) 2. Suomi 100 ¿teeman esille tuominen liikunnan kautta 3. Innovatiivisten liikuntakokeilujen, -tapahtumien ja -tempausten synnyttäminen 4. Uusien yhdistysten aktivointi liikuntatempausten järjestämiseen sekä yhdistysten ja muiden toimijoiden keskinäisen yhteistyön lisääminen (ideointi-illat ja työpajat) 5. Pysyvien vuosittain toistuvien tapahtumien ja liikuntatempausten luominen hankekokeilujen pohjalta Hankkeen kohderyhmä on hyvin laaja. Tapahtumia, tempauksia ja toimintoja voidaan tehdä leikki-ikäisille, nuorille, työikäisille ja eläkeläisille. Upeinta olisi, jos suurimmissa tapahtumissa olisi tekemistä kaiken ikäisille. Hankkeen toimintoihin osallistuvat tulevat pääasiassa Oulujärvi Leaderin alueelta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

41105

Aloituspäivämäärä

31.03.2017

Loppumispäivämäärä

18.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt