Hanke
- 37039

LURE – Luontoreitit ja -kohteet -teemahanke

Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry

02.12.2016 - 26.06.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

LuRe -Luontoreitit ja kohteet -teemahankkeessa toteutetaan Leader Ravakan toiminta-alueelle luontopolkuja tai luontokohteita, jotka palvelevat tasokkaasti kaikkia luonnonvirkistyskäyttäjiä. Paikalliset toimijat rakentavat luontoreitit ja -kohteet omina alahankkeinaan. Hankkeella (koordinointiosa) myös yleisemmin edistetään luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua mm. kehittämällä toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja luomalla uutta yhteistoimintaa, parantamalla luontokohteiden tunnettuvuutta ja lisäämällä osaamista luontokohteiden ylläpidosta, hoidosta ja viestinnästä. LuRe toteutetaan 2.12.2016-31.1.2019. Lisätiedot www.ravakka.fi/LuRe.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

37039

Aloituspäivämäärä

02.12.2016

Loppumispäivämäärä

26.06.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Alatoimenpide

7.0 Koordinointiosa 7 toimenpide

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointiosa 7 toimenpide

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt