Hanke
Kehittämishanke - 19079

Maahanmuuttajien kotoutuminen – MaaKoto

Lappajärven kunta

29.02.2016 - 07.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maahanmuuttajien Kotouttamishankeen tavoitteena on helpottaa alueella asuvien ja tilapäisesti oleskelevien vierasmaalaisten pääsyä osaksi yhteiskuntaa. Hankkeessa kartoitetaan henkilöiden osaamista ja edesautetaan työllistymismahdollisuuksia, arvioidaan soveltumista maaseutupaikkakunnan asukkaaksi, selvitetään vastaanottokeskusten asukkaiden nykyistä ja mahdollista tulevaa palveluntarvetta. Hanke toimii linkkinä vastaanottokeskuksen, maahanmuuttajien ja eri toimijoiden välillä sekä yhteensovittaa ja koordinoi palveluita esim. järjestöjen toteuttamia toimenpiteitä. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä turvapaikanhakijoiden osaamiskartoitusten tekemisessä sekä alueeseen tutustuttamisessa ja työmahdollisuuksien avaamisessa. Keskeisiä toimenpiteitä maahanmuuttajien alueelle integroinnissa ovat kuntien palvelujen lisäksi kolmannen sektorin tuottamat vapaa-ajan palvelut ja harrastustoiminta sekä yksityisen ja julkisen sektorin tarjoamat työllistymismahdollisuudet. Kunta järjestää maahanmuuttajien viralliset palvleut ja hanke opastaa ja tukee maahanmuuttajia mm näiden palveluiden käytössä. Hankkeen keskeisin tehtävä on vapaa-ajan toimintojen ja työllistymiseen liittyvien toimenpiteiden koordinointi, suunnittelu ja toteuttaminen. Hanke verkostoittuu muiden alueiden kotouttamistyötä tekevien hankkeiden ja organisaatioiden kanssa. Evijärven ja Kauhavan osalta yhteistyö koordinoidaan Järvilakeuden kansalaisopiston kautta. Hankkeen toimintaa varten perustetaan kunnan, kolmannen sektorin, yrittäjien ja vastaanottokeskuksen edustajista koostuva seurantaryhmä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

19079

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

07.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt