Hanke
Investointihanke - 269692

Maakesken Rientolasta monipalvelupiste sekä avantouintipaikan rakentaminen kylän saunalle

Maakesken kylä ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Suunnitellaan ja toteutetaan Padasjoen kunnan Maakesken kylän kylätalo Rientolasta monipalvelupiste, josta löytyy etätyöpisteitä, kylän digikeskus ja vapaa-ajan viettopaikka (mm. elokuvat, ravintola/kahvila). Samalla kehitetään kylän rantaa Päijänteellä mm. sähköistämällä saunarakennus ja rakentamalla saunarakennuksen yhteyteen avantouintipaikka sekä vaalitaan kulttuuriperintöä kunnostamalla rannan talaita ja venevajoja. Hankkeen toteuttajana on Maakesken kylä ry. Kylän rantasaunan käytöstä Maakesken kylä ry on tehnyt sopimuksen Maakesken yhteismaat-yhteisön kanssa. Tavoitteena on luoda Rientolasta ja rannasta kaikkien kyläläisten tilat, jotka tarjoavat sekä kyläläisille, kesäasukkaille että heidän ystävilleen mahdollisuuden tutustua toisiinsa yhteisissä aktiviteeteissa ja tapahtumissa. Hankkeen tuloksia ja vaikutuksia arvioidaan mittaamalla Rientolassa järjestettyjen tilaisuuksien määrä ja niihin osallistuneiden lukumääriä sekä seurataan Rientolan käyttöasteen kasvua. Rannan osalta mitataan ranta-alueen käytön monipuolistamista ja rannan palvelujen hyödyntämistä mm keräämällä tietoa saunavuorojen käytöstä, avantouimareista ja rannassa järjestettyjen tilaisuuksien osallistujista. Sekä Rientolan että Päijänteen ranta-alueen palvelut ovat käytettävissä kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden lisäksi myös koko Padasjoen ja lähikuntien väestölle. Hankkeen suunnittelu toteutusaikatauluineen on kaksi vuotta, Hanke toteutetaan Päijänne-Leader alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

269692

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt