Hanke
Investointihanke - 278317

Maalämpö Kitinojan kylätalo ja vanha koulu

Kitinojan kyläseura ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kitinojan Kyläseura Ry muuttaa kylätalon ja vanhan koulun lämmitysmuotoa hakelämmityksestä maalämpöön. Maalämpöporaukset ja Lvi-työt kilpailutetaan urakoitsijoilla, pannuhuoneen muutokset ja kaivuutyöt toteutetaan talkoilla. Tavoitteena edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista, sekä kestävää energiaa. Hyödynsaajina Kitinojan ja lähikylien asukkaat. Toteutusaika vuosi 2024 ja tarvittaessa vuosi 2025 osoitteessa Kitinojantie 654, 61470 KITINOJA.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278317

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt