Hanke
Kehittämishanke - 8392

Maalla ja kaupungissa

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry, Södra Finlands Landsbygd kan EMO rf

01.06.2015 - 07.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella parannetaan kylien ja kunnan yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä toimijoiden verkostoitumista. Asukkaita aktivoidaan asuinympäristönsä kehittämistoimintaan sparraamalla kyläsuunnitelmien laatimista, kyläsuunnitelmien teossa painopisteenä on Tuusula. Hanke edistää turvallisuussuunnitelmien laatimista osana kyläsuunnittelua. Kyläyhdistyksille järjestetään pienimuotoista koulutusta kyläyhdistysten liiketoiminaosaamisen parantamiseksi, jonka yhteydesä laaditaan liiketoimintasuunnitelmia kylätalojen toiminnan tueksi. Hankkeen toiminta-alue on kaupunkien läheistä maaseutua ja hankkeessa lisätään kaupunkien asukasyhdistysten ja maaseudun yhdistysten yhteistoimintaa, yhdistyksiä valmennetaan hyödyntämään erilaisia rahoitusvälineitä ja tekemään maseudun ja kaupungin rajat ylittävää yhteistyötä sekä lisätään valmiuksia myös rajat ylittäviin hankkeisiin. Espoon maaseutualueet ovat uutena alueena mukana maaseudun kehittämistoiminnassa ja siellä hanke keskittyy erityisesti yhteisölähtöisen kehittämistoiminnan käyntiinsaattamisen. Toiminta-alue on eritysiesti eteläosastaan kaksikielinen ja hankkeen toimenpiteet kohdistetaan molempiin kieliryhmiin. Lisäksi vahvistetaan kielirajat ylittävää yhteistyötä. Hankkeen keskeisinä kohderyhminä ovat maaseudulla toimivat yhdistykset; kyläyhdistykset, kulttuuriyhdistykset, urheilu- ja harrastusseurat jne., alueen kunnat sekä kehittäjäorganisaatiot.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8392

Aloituspäivämäärä

01.06.2015

Loppumispäivämäärä

07.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt